A díjról

1. A DÍJ CÉLJA

A Fonogram-díjat (Arany Zsiráf-díj néven) a magyarországi hangfelvétel-kiadás kiemelkedő sikereinek és teljesítményeinek, díjazására alapította a MAHASZ közgyűlése 1992 szeptemberében. A díj neve 2004-től kezdve Fonogram - Magyar Zenei Díj.

A Fonogram-díj célja, hogy elismerje a hangfelvétel-kiadás kiemelkedő sikereit létrehozó művészek és kiadók tevékenységét, valamint azokat a hangfelvételek előállításához szükséges tevékenységeket, - illetve azok művelőit - amelyek zenei életünket és a hangfelvétel-kiadást előre viszik, illetve olyan új és eredeti produktumokat hoznak létre, amelyek a szakma képviselői és a közönség előtt kiemelkedőnek minősülhetnek.

 

2. A DÍJ FORMÁJA, MEGJELENÉSE

A Fonogram-díj egy művészi kivitelű díjtárgy. A díjat minden győztes egy példányban kapja meg. A díjon szerepel a díj odaítélésének éve, a kategória megjelölése és a kategória győztesének neve. A díjazott alkotás létrehozásában közreműködők részére a MAHASZ oklevelet állít ki, a díj nyertesének kérése alapján és annak megfelelő példányszámban.

 

3. A FONOGRAM - MAGYAR ZENEI DÍJ KATEGÓRIÁI

A Fonogram-díjat az alábbi kategóriák győztesei kapják:
1. az év hazai klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele
2. az év külföldi klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele
3. az év hazai modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele
4. az év külföldi modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele
5. az év hazai alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele
6. az év külföldi alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele
7. az év hazai elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele
8. az év külföldi elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele
9. az év hazai rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvétele
10. az év külföldi rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvétele
11. az év hazai hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele
12. az év külföldi hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele
13. az év hazai hagyományos slágerzenei albuma vagy hangfelvétele
14. az év hazai kortárs szórakoztatózenei albuma vagy hangfelvétele
15. az év hazai gyermek albuma vagy hangfelvétele
16. az év hazai jazz albuma vagy hangfelvétele
17. az év hazai világ- vagy népzenei albuma vagy hangfelvétele
18. az év felfedezettje
19. az év hangfelvétele
20. életműdíj/szakmai életműdíj

Az 1., 3., 5., 9., 11., 13-19. számú kategóriákban a díjat a hangfelvételt létrehozó előadó/produkció/zenekar kapja, az év hangfelvétele kategóriában a dal szerzőit is meg kell említeni. Az életműdíj kategóriában a díjat a MAHASZ Elnökségének döntése alapján az előadóművész/szakember kapja.

A külföldi kategóriákban (2., 4., 6., 8., 10., 12.) a győztes fizikai formában nem vesz át díjat, azonban a nyertes kiadójának lehetősége van saját költségére díjat gyártatni és azt a művészhez eljuttatni.

 

4. A DÍJ ODAÍTÉLÉSE

 

a. A nevezés

A 3. pontban felsorolt 1-17. kategóriákban minden, a díj odaítélésének évét megelőző két naptári évben (nevezési időszak) Magyarországon megjelent hangfelvétel (album vagy dal) nevezhető a díjra.

A nevezéskor a kiadónak kell meghatároznia, hogy az adott hangfelvételt melyik kategóriába kívánja nevezni. Amennyiben a kiadó a hangfelvételt a MAHASZ rendszerébe történt regisztrációkor korábban már besorolta, akkor ezen a besoroláson a nevezéskor már nem változtathat. Egy hangfelvétel csak egy kategóriába nevezhető. "Az év felfedezettje" kategóriába nevezett előadók hangfelvételei ugyanakkor nevezhetők az előadó/produkció/zenekar hangfelvételei zenei stílusának megfelelő kategóriába is.

Nem nevezhetők sem válogatás, sem "best of" lemezek, valamint olyan hangfelvételek sem, amelyek a megelőző évben valamelyik stíluskategóriában bekerültek az öt jelölt közé.

Az év felfedezettje kategóriában maga az előadó/produkció/zenekar nevezhető, szükséges azonban, hogy legyen a nevezési időszakban megjelent hangfelvétele (fizikai vagy digitális formában - bármilyen publikusan elérhető audio vagy videó zenei szolgáltatásban).

 

Amennyiben egy előadónak több nevezése van egyazon kategóriában, a hangfelvételek összeadódott eredménye érdekében (azaz a "szétszavazás" elkerülése érdekében) a kiadványokat egy nevezés alatt összvonjuk, a nevezést az Előadó - Dalcím 1 / Dalcím 2 / Dalcím 3 formátumban jelenítjük meg.

Amennyiben a több kiadvánnyal rendelkező előadók egyazon kategóriában indított nevezéseinek egynél több előadója van (közreműödő művészek: featuring, x, &, vessző, km., stb.), úgy az összevonásokat a "fő előadó", tehát a - nevezésben, digitális megjelenésben, borítón, stb. - első helyen szerepeltetett előadó mentén végezzük el. A közreműködő előadókat feltüntetjük ebben a formátumban: Előadó - Dalcím 1 / Dalcím 2 (feat. Közreműködő 1) / Dalcím 3 (x Közreműködő 2)

 

b. A jelölési eljárás (1. forduló)

Definíciók:
bizottság = az egyes kategóriák nevezettjeire és jelöltjeire szavazó szakemberekből álló szűk körű, 5-5 fős csoport
zsűri = az összes kategória nevezettjeire szavazó bizottsági tagok összessége

(Pl. az egyes kategóriákban 5-5 fő szavaz, ám egy szakember több bizottság tagja - pl. hazai modern pop-rock és külföldi modern pop-rock -, így a teljes zsűri pl. 25 fő).

 

A zsűri munkája:

A 3. pontban felsorolt 1-18. kategóriákban a nevezett hangfelvételek, illetve előadók listáját a zsűri tagjai kapják meg. A zsűribe a MAHASZ a zenei élet területén dolgozó szakembereket, pl. újságírókat, rádiós szerkesztőket, programszervezőket, zenészeket, stb. delegál.

A zsűri tagjainak lehetőségük van az 1-18. kategóriákban nevezett valamennyi zenei anyag meghallgatására. A MAHASZ lehetőséget biztosít továbbá a zsűri tagjainak, hogy tekintsék át a szervezet által publikált, előző éves összesített slágerlistákat is (www.slagerlistak.hu), hogy szavazataik leadása során egy-egy hangfelvétel közönségsikerének mértékével is tisztában legyenek.

Ha a zsűri egy adott hangfelvétel besorolását helytelennek tartja, lehetősége van a MAHASZ-nál a besorolás változtatását kezdeményezni. A MAHASZ - az adott hangfelvétel kiadóját értesítve - a hangfelvételt átsorolhatja a zsűri által javasolt kategóriába.

A zsűri minden tagja minden kategóriában ötös sorrendet állít fel, amelyben az egyes nevezettek a sorrendben elfoglalt helyük alapján kapnak pontszámot 1-től 5-ig.

A zsűri tagjai a számukra kiküldött e-mailben generált jelszóval, illetve e-mail-címük megadásával tudnak belépni az oldalra, és ott adhatják le szavazataikat. Egy zsűritag egy kategóriában csak egy alkalommal szavazhat, de a különböző kategóriákra vonatkozó szavazatait lehetősége van különböző alkalmakkor leadni.

Az egyéni szavazatok között nem lehet olyan produkció, melynek létrehozásában a zsűri tagja vagy az általa képviselt cég is közreműködött.

A szavazás elektronikus úton, online formában történik. A zsűri által leadott szavazatokat a MAHASZ elektronikusan összesíti, sorrendbe állítva és lineárisan pontozva az egyes kategóriák mezőnyét.

 

A bizottságok munkája:

A MAHASZ által felkért szűk körű, kategóriánként 5-5 fős szakmai bizottságok tagjai a kiadványokat meghallgatják, s ez alapján hozzák meg döntésüket. A bizottságok tagjai a nevezett kiadványok közül - a számukra releváns és kijelölt - kategóriában megjelölik az általuk legjobbnak talált öt nevezettet. Ezek a sorrendben elfoglalt helyük szerint kapnak pontszámot 1-től 5-ig. Az így kapott pontszámok összesítése után az albumokat a MAHASZ kategóriánként sorrendbe állítja és lineárisan pontozza.

Az egyéni szavazatok között nem lehet olyan produkció, melynek létrehozásában a bizottság tagja vagy az általa képviselt cég is közreműködött.

 

A zsűri és a bizottságok szavazatainak összesítése:

A 3. pont 1-18. kategóriáiban az egyes hangfelvételek által
(i) az adott bizottságban a 2. körben nem szereplő zsűritagok és
(ii) a szűk körű bizottságok
szavazatai alapján szerzett pontszámot 50-50%-os súllyal a MAHASZ kategóriánként összesíti.

A kategóriánkénti összesítés alapján a kategória öt legmagasabb pontszámot elért albuma minősül a kategória öt jelöltjének.

 

c. A díj odaítélése (2. forduló)

Az 1-18. kategóriákban a kategóriánkénti 5 jelölt közül a kategóriánként 5-5 tagú, szűk körű bizottságok tagjai kategóriánként egy jelöltre szavazhatnak.

Az egyes bizottságok tagjai a MAHASZ által pontosan (nap, óra, perc) megjelölt határidőig adhatják le szavazataikat. A MAHASZ jogosult a határidőt a szavazatok minél nagyobb arányú beérkezése céljából módosítani, a szavazás idejét meghosszabbítani. A határidő leteltekor a MAHASZ összesíti a beérkezett szavazatokat. A végső határidő letelte után beérkező szavazatokat a MAHASZ nem veheti figyelembe.

 

Az év hangfelvétele kategória:

A 19. kategóriában "az év hangfelvétele" (a díj odaítélését megelőző év legnépszerűbb hazai hangfelvétele, kommunikációban pl. "az év slágere" szlogennel népszerűsítve) cím győztesét a Hivatalos magyar slágerlisták weboldalán (www.slagerlistak.hu) keresztül, online szavazás formájában a széles körű közönség választja ki. A szavazás lebonyolításának, technikai feltételeinek, lehetőségeinek és korlátozásainak, valamint a szavazás és az esemény népszerűsítése érdekében folytatott promóciós és marketing aktivitások részleteit a MAHASZ és a hivatalos magyar slágerlistákért felelős cég közösen dolgozza ki.

Az éves összesített Hivatalos magyar slágerlisták közül a Single Top 100, a Rádiós Top 100, a Magyar Rádiós Top 100, a Dance Top 100 és esetlegesen további meghatározó összesített statisztikák (pl. YouTube, Spotify, stb.) hazai helyezettjeiből, listánként sorrendben, és lehetőség szerint egyenlő arányban összeállított, 40 dalt tartalmazó listára a Hivatalos magyar slágerlisták (www.slagerlistak.hu) weboldalán vagy valamely online felületén lehet voksolni az ott meghirdetett szavazási idő alatt. A szavazás alapjául szolgáló listára kizárólag a díj odaítélésének évét megelőző két naptári évben Magyarországon megjelent dal kerülhet fel.

A szavazás változatosságának biztosítása, illetve a szavazatok elaprózódásának ("szétszavazás") elkerülése érdekében a szavazás alapját képező, 40 dalt tartalmazó listára egy előadótól egy, a legmagasabb pozícióban lévő hangfelvétel kerül fel. A hangfelvétel pozícióját a kiválasztáskor figyelembe vett slágerlisták, valamint meghatározó statisztikák fenti sorrendje és az adott slágerlistán, valamint meghatározó statisztikák szerint elért helyezése határozza meg. Több közreműködő esetén a 40 dalt tartalmazó listára kerülés szempontjából előadónak az első helyen szereplő "fő előadó" számít, így a további közreműködők saját, fő előadóként készített hangfelvételei felkerülhetnek a 40 dalt tartalmazó listára.

A legtöbb érvényes szavazatot kapott dal nyeri az év hangfelvétele díjat. A díjat egy hangfelvétel egy alkalommal nyerheti meg, de a szavazásban szereplő, azonban díjat nem nyert hangfelvétel a következő évben újra szerepelhet a szavazáson az egyéb feltételek (hangfelvétel megjelenése) teljesülése esetén.

A hazai dalokból álló "az év hangfelvétele" kategóriában első ízben külföldi előadóművész előadásában rögzített és nyilvánosságra hozott dalok hazai előadóművész előadásában rögzített változatai (feldolgozások) nem szerepelhetnek (tekintet nélkül arra, hogy a dalt eredeti nyelven vagy magyar nyelven adja elő az előadó/produkció/zenekar).

A 20. kategóriában a díj odaítéléséről a MAHASZ elnöksége konszenzusos alapon dönt.

 

5. MEGHATÁROZÁSOK

5.1. A díj odaítélésének szempontjából minden olyan formáció, amely nem egy szólistára épül - esetleg duó vagy trió, - együttesnek minősül.

5.2. "Az év felfedezettje" kategóriába olyan előadó/produkció/zenekar nevezhető, aki/amely a nevezési időszakban zenei produkciójával (hangfelvétel, videóklip, koncert, stb.) kiemelkedő eredményt, szakmai vagy közönségsikert ért el. A díjat egy adott formáció* egy alkalommal nyerheti meg, ám amíg nem nyeri meg, addig a következő év(ek)ben szabadon nevezhető újra az egyéb feltételek (hangfelvétel megjelenése) teljesülése esetén.

* Ezen kategória nyertese egy adott formáció (szóló előadó, együttes, zenekar) arra való tekintet nélkül, hogy a produkcióban szereplő bármelyik tag korábban más formációban (szólóban vagy zenekar tagjaként) tevékenykedett-e, s ezzel akár "az év felfedezettje" kategória díját meg is nyerte.

5.3. Best of lemeznek minősül minden olyan, egy előadóművész vagy együttes hangfelvételeit tartalmazó album, amely lejátszási idejének legalább felében olyan hangfelvételeket tartalmaz, melyek az adott előadóművész vagy együttes valamely korábbi lemezén már megjelentek.

5.4. Válogatás lemeznek minősül minden olyan album, amely lejátszási idejének legalább felében olyan hangfelvételeket tartalmaz, melyek más lemezeken korábban már megjelentek.

5.5. Külföldinek minősül minden olyan kiadvány, amelynek eredeti kiadása külföldön készült és külföldön jelent meg, tekintet nélkül arra, hogy a kiadvány egyidejűleg vagy később jelent meg Magyarországon. A Magyarországon tevékenykedő, magyar állampolgár, de közvetlenül külföldi kiadóhoz szerződött művészek hangfelvételei hazai kiadványnak minősülnek.

6. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Megosztott díj esetén a két díjazott a Fonogram-díjat együtt veszi át.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen szabályzatot a MAHASZ tagjainak felhatalmazása alapján a MAHASZ Elnöksége hagyja jóvá, annak betartását kötelezővé teszi minden tagja és a díjak odaítélésében, illetve kiosztásában közreműködő partnere számára. A MAHASZ tisztségviselői és ügyvezetése kötelesek a díjakkal kapcsolatos minden szerződést az előírásoknak megfelelően megkötni.

Budapest, 1992. november 26.

(Módosítva: 2020. március 9.)
(Aktualizálva: 2024. április 5.)

? Teteje